Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Hướng dẫn cài đặt Camera IP dùng phần mềm YYP2P

1. Hướng dẫn cài đặt Camera IP dùng phần mềm YYP2P bằng Video:

 

2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm YYP2P trên thiết bị thứ 2 (sau khi đã hoàn thành bước 1 ở trên):

 

3. Hướng dẫn đổi mật khẩu Camera IP dùng phần mềm YYP2P bằng Video: