Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Cài đặt phần mềm iVMS-4500 để xem Camera trên điện thoại

 Mời các bạn tham khảo Video hướng dẫn Cài đặt phần mềm iVMS-4500 để coi Camera trên điện thoại Smartphone:

Sau đây là hướng dẫn cài đặt từng bước bằng hình ảnh:

Bước1:

 

Bước 2:

 

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Bước 6:

 

Bước 7:

 

Bước 8:

 

Bước 9:

 

Bước 10:

 

Bước 11:

 

Bước 12:

 

Bước 13:

 

Bước 14:

 

Bước 15:

 

Bước 16:

 

Bước 17:

 

Bước 18:

 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG VÀ ĐÃ SẴN SÀNG XEM CAMERA: