Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm UltraViewer

Mời các bạn xem Video hướng dẫn: 

Truy cập trang web sau và tải về:

http://ultraviewer.net/vi/download.html

Bước 1: Kích đúp vào file UltraViewer_Setup_6.0.exe vừa mới tải về

Bước 2 : Để tùy chọn mặc định như hình -> Accept finish.

Bước 3 : Bạn gửi ID và Pass ghi trên UltraViewer của mình cho đối tác và yêu cầu đối tác kết nối tới ID và Pass đó.