Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Teamviewer

Mời các bạn xem Video hướng dẫn: 

Truy cập trang web sau và tải về:

https://www.teamviewer.com/vi/

Hoặc nhấn vào biểu tượng TEAMVIEWER này để tải về nhé :

Bước 1: Kích đúp vào file TeamViewer_Setup_vi.exe vừa mới tải về

Bước 2 : Để tùy chọn mặc định như hình -> Accept finish.