Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Cách chuyển danh sách liên hệ giữa tài khoản Microsoft và Google

Bạn đang xài một chiếc điện thoại chạy Window Phone và bạn đang muốn chuyển sang sử dụng một điện thoại Android. Và tất nhiên bạn phải mang theo chuyển danh bạ điện thoại của mình sang chiếc điện thoại mới. Vậy muốn chuyển dữ liệu từ tài khoản Microsoft sang tài khoản Google thì phải làm thế nào?

1. Từ Microsoft sang Google

Chuẩn bị:

 • Tài khoản Microsoft đã từng hoặc đang đăng nhập vào thiết bị có danh bạ bạn cần chuyển.
 • Tài khoản Google, không nhất thiết là phải đăng nhập vào thiết bị.
 • Kiểm tra danh bạ của bạn đã sẵn sàng để chuyển chưa, bằng cách đăng nhập vào trang web https://people.live.com/, nếu liên lạc bạn cần xuất hiện bên tab trái thì bạn đã có thể bắt đầu hướng dẫn dưới đây.

Tiến hành:

Bước 1. Tại trang web trên, chọn Quản lý, chọn Xuất cho Outlook và các dịch vụ khác.

đồng bộ Google và Microsoft

Bạn sẽ được tải về ngay một file .csv.

Bước 2. Đăng nhập trang web này bằng tài khoản Google cần chuyển danh bạ đến Gmail.

Bước 3. Chọn Tác vụ khác, chọn Nhập...

đồng bộ Google và Microsoft

Trang web sẽ yêu cầu bạn tải lên một file .csv, nhấn Chọn tệp, chỉ đường dẫn đến file csv bạn vừa tải về bên trên, chọn Nhập.

đồng bộ Google và Microsoft

Như vậy là bạn đã chuyển danh bạ xong sang Android, nếu bạn có một chiếc điện thoại Android, đăng nhập bằng tài khoản Google trên và kiểm tra kết quả trong Danh bạ (Contacts).

2. Từ Google sang Microsoft

Chuẩn bị:

 • Tài khoản Google đã từng hoặc đang đăng nhập vào thiết bị có danh bạ cần chuyển của bạn.
 • Tài khoản Microsoft, không nhất thiết phải đăng nhập vào thiết bị.
 • Kiểm tra xem danh bạ của bạn đã sẵn sàng để xuất chưa, bằng cách đăng nhập vào trang này Gmail. Nếu trang web có liệt kê danh bạ, tức là bạn đã có thể tiến hành các bước dưới đây.

Tiến hành:

Bước 1. Tại trang web bên trên, các bạn chọn Tác vụ khác, chọn Xuất...

đồng bộ Google và Microsoft

Bạn sẽ được yêu cầu tải về một file .csv, hãy chọn các nhóm danh bạ cần chuyển hay toàn bộ danh bạ, sau đón chọn Định dạng CSV của Outlook (để nhập vào Outlook hoặc một ứng dụng khác), nhấn Xuất để tải về file CSV.

Bước 2. Đăng nhập vào trang web này https://people.live.com, sau đó chọn Bắt đầu chuyển nhập..., chọn Google.

Trang web sẽ yêu cầu bạn tải lên một file .csv, nhấn Chọn tệp và chỉ đường dẫn đến file .csv mà bạn vừa tải về từ bước trên. Sau đó chọn Tải lên.

đồng bộ Google và Microsoft

Nếu xuất hiện yêu cầu xác nhận như hình dưới đây, hãy nhấn Chuyển nhập.

đồng bộ Google và Microsoft

Như vậy, bạn đã chuyển danh bạ trên điện thoại thành công sang Windows Phone, nếu sẵn có một chiếc điện thoại WP, hãy thử đăng nhập vào máy bằng tải khoản Microsoft trên và xem kết quả trong People hub (Mọi người).