Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Chào các bạn.Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi tài khoản của Google trên thiết bi Android Tv Box

Để đổi tải khoản Google các bạn làm theo các bước sau:

B1: Bạn vào Cài đặt --> vào Google

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Lúc này nó sẽ hiện ra các tài khoản hiện có cho các bạn.

Bạn xoá các tài khoản này đi bằng cách Click vào tên tài khoản,Click vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải màn hình và chọn xoá tài khoản.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

B2: Sau khi xoá hêt tất cả tài khoản hiện có.Bạn Vào thêm tài khoản--> Chọn Google

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Bạn Nhập tài khoản của mình vào 

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Hướng dẫn thoát tài khoản CH play cũ đăng nhập tài khoản mới của bạn.

Vậy là các bạn đã đổi thành công tài khoản Google để tải ứng dụng trên CH Play

Chúc Bạn thành công