Hotline hỗ trợ Khách Hàng - 0254.3596879
Hotline hỗ trợ Khách Hàng
        0254.3596879    

HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
Tính năng nổi bật:

 • Hát và Ghi âm
 • Chia sẻ bản thu âm 
 • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát

iKara - Hát Karaoke


Top ứng dụng

Thông tin khuyến mãi

HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
Tính năng nổi bật:

 • Hát và Ghi âm
 • Chia sẻ bản thu âm 
 • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát

Thông tin ứng dụng

HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
Tính năng nổi bật:

 • Hát và Ghi âm
 • Chia sẻ bản thu âm 
 • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát
 • HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
  Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
  Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
  Tính năng nổi bật:

  • Hát và Ghi âm
  • Chia sẻ bản thu âm 
  • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát
  • HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
   Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
   Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
   Tính năng nổi bật:

   • Hát và Ghi âm
   • Chia sẻ bản thu âm 
   • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát

Lợi ích khi mua hàng

HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
Tính năng nổi bật:

 • Hát và Ghi âm
 • Chia sẻ bản thu âm 
 • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát

HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
Tính năng nổi bật:

 • Hát và Ghi âm
 • Chia sẻ bản thu âm 
 • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát
 • HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
  Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
  Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
  Tính năng nổi bật:

  • Hát và Ghi âm
  • Chia sẻ bản thu âm 
  • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát
  • HÁT KARAOKE miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android.
   Tất cả các bài hát HOT nhất đều đã được cập nhật.
   Là phần mềm Karaoke được yêu thích nhất hiện nay.
   Tính năng nổi bật:

   • Hát và Ghi âm
   • Chia sẻ bản thu âm 
   • Người dùng có thể chỉnh sửa, đồng bộ lời bài hát